wat is een bedrijfstak analyse

Wat is een Bedrijfstakanalyse

Bedrijfstakanalyse is een systematische studie van de externe factoren die de bedrijfstak of sector beïnvloeden waarin een onderneming opereert. Het doel is om een diepgaand inzicht te krijgen in de huidige staat, de trends en de toekomstige vooruitzichten van een bepaalde industrie. Door deze analyse kunnen bedrijven de kansen en bedreigingen in hun omgeving beter begrijpen en hun strategieën daarop afstemmen.

Waarom is Bedrijfstakanalyse Belangrijk?

 • Inzicht in concurrentiedynamiek: Door de hele industrie te begrijpen, kan een bedrijf zijn positie ten opzichte van concurrenten evalueren en unieke waardeproposities identificeren.
 • Strategische besluitvorming: Bedrijven kunnen hun strategieën afstemmen op de heersende marktdynamiek en zich aanpassen aan toekomstige veranderingen.
 • Risicobeoordeling: Het identificeren van potentiële bedreigingen in een industrie kan bedrijven helpen proactieve maatregelen te nemen.

Belangrijkste Componenten van een Bedrijfstakanalyse

 • Marktgrootte en groeivooruitzichten: Bepaalt de huidige omvang van de industrie en de verwachte groei in de toekomst.
 • Drempels voor toetreding: Factoren die het voor nieuwe bedrijven moeilijk maken om tot een industrie toe te treden, zoals kapitaalvereisten, merkidentiteit en toegang tot distributiekanalen.
 • Concurrentie-intensiteit: De mate waarin bedrijven in een industrie met elkaar concurreren.
 • Macht van leveranciers en kopers: Analyseert de onderhandelingsmacht van leveranciers en kopers in de industrie.
 • Bedreiging van substituten: De mate waarin andere producten of diensten kunnen vervangen wat de industrie aanbiedt.

Methoden voor Bedrijfstakanalyse

 • PESTEL-analyse: Beoordeelt de macro-economische factoren die een industrie kunnen beïnvloeden, waaronder politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische factoren.
 • Porter’s Five Forces: Een model ontwikkeld door Michael Porter om de concurrentiekrachten in een industrie te evalueren.
 • SWOT-analyse: Identificeert de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor een bedrijf binnen een industrie.

Hoe een Bedrijfstakanalyse Uit te Voeren

 • Definieer het doel: Begrijp waarom je de analyse uitvoert. Wil je een nieuw product introduceren? Een nieuwe markt betreden? Je huidige positie evalueren?
 • Verzamel gegevens: Maak gebruik van industrierapporten, marktonderzoek, interviews met experts en andere bronnen om relevante gegevens te verzamelen.
 • Analyseer de gegevens: Pas methoden zoals PESTEL, Porter’s Five Forces en SWOT toe om inzichten uit de gegevens te halen.
 • Trek conclusies: Gebruik de inzichten om je strategische beslissingen te informeren en eventuele aanbevelingen te doen.

Conclusie

Bedrijfstakanalyse is een essentiële tool voor bedrijven die hun positie in een industrie willen begrijpen en strategisch willen handelen. Door een grondige analyse van externe factoren kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen en zich aanpassen aan de voortdurend veranderende zakelijke omgeving.

 

Meer kennisbank artikelen

Distributie
Wat is Distributie? Distributie speelt een cruciale rol in het succes...
Wat is Cocreatie? 
Cocreatie is een samenwerkingsvorm waarbij verschillende stakeholders – zoals organisaties, klanten,...
Wat is Codesign
Codesign, of co-design, is een ontwerpproces waarbij ontwerpers en stakeholders samenwerken...
× Stel direct je vraag