wat is een abc indeling

Wat is een ABC indeling?

De ABC indeling is een methode om objecten, zoals producten of klanten, te classificeren op basis van hun belangrijkheid. De indeling komt oorspronkelijk uit de voorraadbeheer wereld, waarbij producten worden ingedeeld naar mate van belang voor het bedrijf. Echter, deze indeling kan ook toegepast worden in andere bedrijfsprocessen, zoals bij klantsegmentatie of prioritering van taken.

Achtergrond

De ABC indeling is gebaseerd op het Pareto-principe, ook bekend als de 80/20-regel. Deze regel stelt dat 80% van de effecten afkomstig zijn van 20% van de oorzaken. In de context van voorraadbeheer betekent dit dat een klein deel van de producten vaak verantwoordelijk is voor een groot deel van de omzet of winst.

Hoe werkt het?

De ABC indeling categoriseert items in drie groepen:

 • A-items: Dit zijn de meest waardevolle items. Ze vertegenwoordigen vaak 20% van het totaal, maar zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de totale waarde.
 • B-items: Deze vallen tussen de A en C categorieën. Ze vertegenwoordigen ongeveer 30% van de items en zijn goed voor rond de 15% van de totale waarde.
 • C-items: Dit zijn de minst waardevolle items. Hoewel ze ongeveer 50% van het totaal kunnen uitmaken, zijn ze slechts verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de totale waarde.

Toepassingen buiten voorraadbeheer

 • Klantsegmentatie: Bedrijven kunnen hun klanten indelen op basis van hun bijdrage aan de totale omzet. A-klanten zijn diegenen die het meeste bijdragen, terwijl C-klanten het minste bijdragen.
 • Taakprioritering: In projectmanagement kan men taken indelen op basis van hun belang voor het voltooien van een project.

Voordelen van de ABC indeling

 • Efficiëntie: Door te focussen op A-items kunnen bedrijven hun middelen en aandacht richten op wat het belangrijkst is.
 • Flexibiliteit: De ABC indeling is eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • Inzicht: Het biedt een duidelijk beeld van welke items het meest en minst waardevol zijn voor een bedrijf.

Nadelen en uitdagingen

 • Overgeneralisatie: Niet alle items binnen een categorie zijn gelijk.
 • Continue analyse: De waarde van items kan veranderen, waardoor regelmatige herziening nodig is.
 • Subjectiviteit: Wat als criterium voor waarde wordt beschouwd, kan variëren tussen bedrijven.

Conclusie

De ABC indeling is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om hun middelen effectief te beheren en prioriteit te geven aan hun inspanningen. Of het nu wordt gebruikt in voorraadbeheer, klantsegmentatie, of taakprioritering, het biedt een helder kader voor het maken van geïnformeerde beslissingen.

 

Meer kennisbank artikelen

Distributie
Wat is Distributie? Distributie speelt een cruciale rol in het succes...
Wat is Cocreatie? 
Cocreatie is een samenwerkingsvorm waarbij verschillende stakeholders – zoals organisaties, klanten,...
Wat is Codesign
Codesign, of co-design, is een ontwerpproces waarbij ontwerpers en stakeholders samenwerken...
× Stel direct je vraag