wat is codesign

Wat is Codesign

Codesign, of co-design, is een ontwerpproces waarbij ontwerpers en stakeholders samenwerken om oplossingen te ontwikkelen. Door gebruikers en belanghebbenden vroegtijdig bij het proces te betrekken, kunnen ontwerpers ervoor zorgen dat het eindproduct echt voldoet aan de behoeften van degenen die het zullen gebruiken. In dit artikel duiken we dieper in de betekenis, voordelen en methodologie van codesign.

Inhoud:

 • Achtergrond en oorsprong van codesign
 • Voordelen van codesign
 • Hoe werkt codesign?
 • Tools en technieken voor codesign
 • Codesign in de praktijk: Voorbeelden
 • Conclusie
 1. Achtergrond en oorsprong van codesign

De oorsprong van codesign kan worden getraceerd naar het veld van participatief ontwerpen dat zich in de jaren ’60 en ’70 in Scandinavië ontwikkelde. Het idee was om eindgebruikers te betrekken bij het ontwerpproces om betere producten en systemen te creëren. Met de tijd is deze benadering verder geëvolueerd en wereldwijd aangenomen in verschillende disciplines.

 1. Voordelen van codesign
 • Gebruikersgericht: Door direct samen te werken met gebruikers en stakeholders, kan een dieper inzicht in hun behoeften en wensen worden verkregen.
 • Innovatie: De betrokkenheid van verschillende perspectieven kan leiden tot innovatieve ideeën die misschien over het hoofd worden gezien door een traditioneel ontwerpteam.
 • Efficiëntie: Door problemen vroegtijdig te identificeren, kunnen tijdrovende revisies in latere stadia van het project worden voorkomen.
 1. Hoe werkt codesign?

Het codesignproces begint meestal met een verkenningsfase waarin de behoeften en wensen van gebruikers worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt er samen met stakeholders gebrainstormd en ideeën gegenereerd. Naarmate het proces vordert, worden deze ideeën verder verfijnd en getest.

 1. Tools en technieken voor codesign
 • Workshops: Deze zijn vaak de kern van het codesignproces, waarbij belanghebbenden en ontwerpers samenkomen om ideeën en feedback te delen.
 • Prototyping: Het maken van snelle prototypes helpt om ideeën visueel te maken en ze te testen bij eindgebruikers.
 • Gebruikersonderzoeken: Door middel van interviews, enquêtes en observaties kunnen ontwerpers diepgaande inzichten verkrijgen.
 1. Codesign in de praktijk: Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een bekend techbedrijf gebruikte codesign om een nieuw softwareproduct te ontwikkelen. Door nauw samen te werken met eindgebruikers konden ze functies identificeren die echt waarde toevoegden, waardoor ze een intuïtiever en nuttiger product creëerden.

Voorbeeld 2: Een gemeente gebruikte codesign bij de herinrichting van een openbaar plein. Door bewoners en belanghebbenden te betrekken, creëerden ze een ruimte die zowel functioneel als geliefd was bij de lokale gemeenschap.

 1. Conclusie

Codesign is een krachtig proces dat, wanneer correct toegepast, kan leiden tot producten en diensten die echt voldoen aan de behoeften van de gebruiker. Het benadrukt de waarde van samenwerking en het centraal stellen van de eindgebruiker. Voor bedrijven en organisaties die echt willen innoveren, is codesign een methode die het overwegen waard is.

 

Meer kennisbank artikelen

Distributie
Wat is Distributie? Distributie speelt een cruciale rol in het succes...
Wat is Cocreatie? 
Cocreatie is een samenwerkingsvorm waarbij verschillende stakeholders – zoals organisaties, klanten,...
Wat is Codesign
Codesign, of co-design, is een ontwerpproces waarbij ontwerpers en stakeholders samenwerken...
× Stel direct je vraag