8 april 2023
Marketing

8 Tips bij het kiezen van een marketingbureau

Iedereen ziet wel de waarde van marketing in om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Het op een juiste manier bereiken van jouw doelgroep of zelfs nog daaraan voorafgaand, het bepalen van jouw doelgroep, is van essentieel belang bij het bereiken van jouw doelstellingen. Dit uitdenken kan een overweldigende taak zijn. Bedrijven die aanbieden je daarbij te helpen, marketing bureaus, zijn er te over. Op onze branche is eens te meer het gezegde van toepassing: “In het land der blinden is eenoog koning”. Voor de ongeoefende toehoorder zeggen de meeste bureaus hetzelfde. Maar welk bureau past bij jou? Welke beantwoordt aan jouw wensen? Waar moet je op letten? Kan je verschillende bureaus combineren? Is een no-cure-no-pay-aanbod realistisch? Wat kan je allemaal met een marketing bureau? Hierbij 8 tips om de juiste keuze te maken.

Toby van Vuuren

Eigenaar & Marketing

Tip 1: Ben goed voorbereid

De eerste van 8 tips voor het kiezen van een marketingbureau, wees voorbereid, gaat eigenlijk altijd op als je iets wilt bereiken. Wees erop voorbereid dat ook van jouw als klant inzet nodig is. Hoe meer werk je aan het bureau overlaat, hoe duurder de opdracht. Dus zelf content aanleveren en tijd inruimen voor brainstormsessies en eventuele fotografie of video-opnamen kan de uiteindelijke prijs drukken en helpt bij een beter passende strategie.

Heb je een onbeperkt budget dan kan je natuurlijk alles overlaten aan de professionals. Maar anders is het goed er rekening mee te houden dat het gebruik van een marketingbureau een samenwerking betekent die ook om jouw tijd vraagt. Door menig bureau wordt de inzet die van de klant wordt vereist te weinig benadrukt.

Tip 2: Bepaal jouw doelstellingen

Het is leuk om mee te gaan in de trend om online marketing in te zetten voor jouw onderneming. Het is echter goed om dit goed te overdenken en niet hals over kop je ergens in te storten dat niet kan worden afgemaakt of geen resultaat oplevert. Vaak lopen goedbedoelde plannen stuk op haalbaarheid, een te klein budget, ontbreken van doorzettingsvermogen of ervaring en/of vaardigheden. Deze tweede van 8 tips voor het kiezen van een marketingbureau zal dan ook het uitgangspunt vormen voor jouw verdere stappen.

Bedenk dus goed wat je wilt bereiken en of dat realistisch (lees: meetbaar) is. Een professioneel bureau zal samen met jou de doelen van jouw onderneming vaststellen en vastleggen in een marketingstrategie. Hierbij is het belangrijk dat het bureau de juiste vragen stelt. Bijvoorbeeld of er rekening is gehouden met een verhoging van de kostprijs/product als je marketing inzet en hoeveel die verhoging dan maximaal kan zijn zodat de bedrijfsdoelstellingen niet in gevaar komen. Marketing kost geld en het is goed dat te verdisconteren in de kostprijs.

redefined. Hét online marketing bureau in Utrecht

Tip 3: Een expert herken je aan zijn strategie

Een goed marketing bureau belooft geen korte termijn resultaten. Er bestaat wel “laaghangend fruit” in marketing maar de echte resultaten zullen altijd pas over midden-lange en lange termijn te zien zijn. Het is nagenoeg niet mogelijk om op korte termijn substantiële resultaten te zien, al is het alleen maar al omdat zoekmachines tijd nodig hebben om jouw online aanwezigheid te indexeren en te gaan gebruiken bij zoekopdrachten.

Wordt dus niet al te enthousiast als je wordt beloofd dat je omzet binnen enkele weken wordt verhoogd. Ook niet als wordt beloofd dat je een x aantal vertoningen van jouw advertenties wordt beloofd. Beide zeggen weinig; omzet zegt niets zonder daarbij rekening te houden met de kosten en opbrengst en het is niet moeilijk veel vertoningen te regelen terwijl dat nog niets zegt over de kwaliteit van die vertoningen laat staan van de advertentie zelf.

Een goed bureau zal zich in jouw onderneming en jouw product verdiepen. Zij zullen na onderzoek redelijk nauwkeurig jouw doelgroep kunnen beschrijven en de strategie daarop aanpassen. De strategie zal rekening houden met cutting edge techniek, de content en het vergroten van de autoriteit van jouw website.

Ook kan het ontwerpen en bouwen van een website niet los staan van de marketingstrategie. De website is in principe de gereedschapskist waarmee de verschillende doelstellingen uit de marketingstrategie worden behaald. Alle social media campagnes zullen in meerdere of mindere mate met de website worden verbonden.

Tip 4: Kennis delen

Een bureau dat jouw onderneming voorop heeft staan, zal kennis blijven delen. Hierdoor zal jij het terechte gevoel hebben dat je weet wat er gebeurt. Een goed bureau houdt niet vast aan vakjargon maar weet dit juist gemakkelijk om te zetten in begrijpelijke taal. Als het goed is zullen zij ook trainingen geven om zo hun kennis aan de klant door te geven.

Tip 5: Het verhaal

Het verhaal achter de onderneming is tegenwoordig in grote mate van invloed op de aantrekkingskracht die jouw product heeft op potentiële klanten. Ga daarom in zee met een bureau dat goed is in het verhaal over het voetlicht brengen. Met een mooi Nederlands woord heet dat storytelling. Dit verhaal moet passen in de structuur van jouw website en het bereiken van jouw doelstellingen is de basis van dat verhaal.

Tip 6: Verwachtingsmanagement

“Veel beloven weinig geven, doet een dwaas in vreugde leven”. Let goed op dat de beloften die worden gedaan ook daadwerkelijk worden nagekomen. Bedenk daarbij wel dat niet alles mogelijk is. In onze branche zijn wij volledig afhankelijk van de beschikbare techniek. Soms zijn dingen simpelweg (nog) niet mogelijk. Let goed op dat er geen beloften worden gedaan die technisch onmogelijk zijn.

Het op een juiste manier managen van jouw verwachtingen wordt ook op andere manieren bewerkstelligt. Het contact met het bureau moet soepel en correct verlopen en kwalitatief hoogstaand zijn. Daarbij komt echter ook dat de communicatie de andere kant op, aan de zelfde eisen moet voldoen wil het project een goede kans van slagen hebben.

De doorlooptijd van het project moet realistisch worden voorgesteld. Eventuele ontbrekende eigenschappen van techniek en van een al bestaande website moeten op een open en heldere manier worden gecommuniceerd.

Overleg is voortdurend nodig. De intensiteit van de samenwerking tussen jouw en het bureau bepalen het uiteindelijk succes. De frequentie van overleg en de manier waarop en wie met wie op welke momenten, moet dan ook van te voren vastliggen.

Bespreek vooraf hoe resultaten worden gemeten en welke criteria gehanteerd worden voor het bepalen van de behaalde resultaten.

Tip 7: Weet wat je krijgt!

Het moet voor jouw helder zijn wat tegen welke prijs wordt gedaan. De prijs en de scope van het project moeten daarom van het begin af aan duidelijk zijn vastgelegd. Dit beschermt beide partijen tegen onduidelijkheden achteraf die de relatie zouden kunnen aantasten.

Ben ook fair in de beoordeling van de prijs die je voorgeschoteld krijgt. Stel jezelf de vraag:  “Zou ik die werkzaamheden doen voor die vergoeding?” “Als ik dat bedrag betaald kreeg zou ik dan in staat zijn om dat te leveren?”

SEO ondersteuning is een voortdurend proces en wordt daarom vaak in de vorm van een abonnement geleverd. Stel dat abonnement heeft een regeling van 8 uur/maand tegen een tarief van € 100,-/uur. Is € 800,- dan veel? Of is het juist goedkoop? Een bureau is zo 2 uur daarvan kwijt aan analyseren, vertalen van data en rapporteren. Voeg daarbij de tijd voor overleg en er blijft van die 8 uur verbazend weinig over voor het eigenlijke werk. Een no-cure-no-pay principe is in een dergelijke situatie dan ook niet mogelijk.

Weet wat je krijgt voor je geld maar geef het bureau wel de mogelijkheid een verschil te maken. Heb je het geld er niet voor (over), accepteer dan dat je online identiteit nooit echt een deel zal uitmaken van jouw onderneming.

Tip 8: Afscheid nemen

Er zal een moment komen dat partijen weer afscheid van elkaar nemen. Er zijn redenen in overvloed waarom dat helemaal niet zo vreemd is. Al is het alleen maar omdat jij besluit de werkzaamheden intern te gaan uitvoeren. Op een gegeven moment zal een kosten/baten analyse uitwijzen dat dat goedkoper is. Helemaal afscheid nemen is het natuurlijk niet want het is goed het bureau een adviserende en ondersteunende rol te geven zodat door meer personen kan worden bijgedragen aan jouw vooruitgang.

Maar let op in het begin dat bij een dergelijke verandering in de samenwerking, het bureau de bereidheid heeft om aan dergelijke veranderingen mee te werken. Het bureau zal veel energie gestoken hebben in jouw onderneming en daarom graag de helpende hand bieden aan bijvoorbeeld de nieuwe medewerker die een groot deel van hun werk zal overnemen. Die medewerking laat de kwaliteit zien van het bureau dat je kiest.

Wij hopen oprecht dat je wat aan deze 8 tips voor het kiezen van een marketingbureau hebt gehad. redefined. wenst je veel succes bij het vinden van een voor jouw passend marketingbureau!

Geschreven door:

Toby van Vuuren

Wat zijn de verschillende soorten community kanalen | complete uitleg 2023
Is het maken van een keuze nog een stap te ver?...
Hoe laat je een online community groeien | complete uitleg 2023
Als eerst moet jij jezelf en de markt goed kennen. Ben...
Website ontwikkeling – 6 belangrijke factoren om rekening mee te houden
Website ontwikkeling; denk als jouw bezoeker Bij websiteontwikkeling komen veel verschillende...
× Stel direct je vraag